poniedziałek, 9 marca 2015

Odtwarzanie historii związane z wojną- Czy tak musi być?

W dzisiejszym poście chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt rekonstrukcji jakim jest osadzenie rekonstruowania na wątkach militarnych. Poszukać powodów takiego stanu rzeczy i odpowiedzieć na kilka pytań związanych z organizacją wydarzeń rekonstrukcyjnych niezwiązanych ze sferą militarną

Bardzo duża ilość wydarzeń rekonstrukcyjnych kręci się wokół wojny. Bierze się to za pewne wielu powodów. Takich jak powstanie całego ruchu odtwórczego na bazie inscenizacji wydarzeń wojennych, fascynacja dawną wojskowością itd. Jednak moim zdaniem wyrasta to z problemu nie dotyczącego samych ludzi zajmujących się rekonstrukcją, ale samej historii, która zachodzące zmiany wiąże z konfliktami zbrojnymi. Co wpływa bezpośrednio na rekonstruktorów, którzy osadzają odtwarzane przez siebie czasy na okolicach bitwy pod grunwaldem, czy czasach wojny trzynastoletniej. Przez to może zupełnie nieświadomie łączą rekonstrukcje z aspektem militarnym, który jest rzeczą najważniejszą lub nie najważniejszą ale nieodłączną. Każda impreza musi mieć jakieś potyczki lżejsze lub mocniejsza. Ba doszło do tego, że kultura materialna stała się dodatkiem i z odtwarzania historii wyewoluował sport - pełnokontaktowe walki rycerskie.

Jednak zdarzają się wyjątki, gdzie  najważniejsze jest np rzemiosło i takie wydarzenia organizowane są np na Pomorzu, ale każda osoba bardziej zorientowana w środowisku rekonstrukcyjnym wie, że są to wydarzenia marginalne. Co więcej, wydarzeń o charakterze militarnym organizowanych jest tak dużo, że jeśli organizowane jest coś niezwiązane ze sferą militarną jest przyjmowane zazwyczaj z wielkim zainteresowaniem. Przykładem mogą być brytyjskie serie "Farma Tudorów" czy "Sekrety zamku" gdzie kładzie się nacisk na to jak żyło się w dawnych czasach, a aspektu militarnego praktycznie nie ma.Nasuwa mi się tutaj jedno pytanie. Co zrobić by imprez niemilitarnych było więcej? Moim zdaniem kluczowe sprawy to:
- Pójście na kompromisy - jako, że zrekonstruowanej zabudowy średniowiecznej innej niż zamki czy wczesnośredniowieczne grodziska nie ma trzeba pójść na kompromisy i osadzić wydarzenie rekonstrukcyjne w miastach gdzie istnieją relikty zabudowy miejskiej jak choćby mury, kościoły, spichrze, domy murach. Tym samym przynajmniej w otoczeniu tych budynków skazani jesteśmy na współczesność, ale pozwala to wziąć udział osobą nie posiadającym namiotów czy nie interesujących się aspektem wojskowym.
-Fabularyzacja imprezy - stworzenie fabuły na tyle rozbudowanej i plastycznej by w połączeniu z lokalizacją istniała możliwość poczucia jak osoba z epoki.

Swoje wywody oprałem na rekonstrukcji późnośredniowiecznej bo to środowisko znam. Zapraszam do dyskusji na ten temat. A dla was drodzy czytelnicy jaka wersja rekonstrukcji jest najbardziej interesująca? Ja po kilku latach tej powiązanej z wojną skłaniam się raczej do tej niemilitarnej na co myślę ogromny wpływ ma przedmiot moich studiów jaką jest archeologią, która przynajmniej dla okresów przedhisotrycznych nie opiera się na wydarzeniach militarnych co bardzo często ma miejsce w historii.